VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS

Mojí v současnosti nejvíce používanou knihou při přípravě výuky vysokoškolské technické mechaniky je publikace VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS. Nejen, že obsahuje mnoho praktických příkladů s kvalitně zpracovanými obrázky, ale způsob výkladu technické mechaniky je v této publikaci (na rozdíl od některých tuzemských titulů) velmi srozumitelný, byť nepostrádá odbornost. Je to kniha, která by dle mého názoru měla být chloubou knihovny každého technického inženýra.