Co nabízíme

Nabízíme monografickou a učebnicovou literaturu ze společenských, humanitních, přírodních, územních, lékařských a technických věd včetně referenčních děl, jazykových učebnic a titulů věnujících se životnímu stylu a volnému času. Knižní tituly zajišťujeme na základě Vašich individuálních objednávek, akvizičně ve vlastních prodejnách a také během výstav a prezentací, které organizujeme na akcích různého charakteru mimo našich prostor.

Naší nejnovější aktivitou je organizace odborných přednášek, seminářů, workshopů, setkání a diskusí, během nichž lze popularizovat zajímavý výzkum nebo různá odborná témata ve spolupráci s našimi odborníky z univerzit a výzkumných institucí pro komorní skupiny lidí. Stejný prostor nabízíme také na popularizaci knižních novinek, které vznikly nejen na půdě univerzit. Jednou z nejzajímavějších akcí jsou workshopy a osobní setkání s představiteli zahraničních nakladatelství a společností, se kterými spolupracujeme. Všechny uvedené aktivity organizujeme zatím v naší showroom v centru Bratislavy na Michalské 2.