Evropská unie stanovila otevřený přístup k vědeckému výzkumu od roku 2020

European Union Competitiveness Council uzavřela dohodu o tom, aby všechny veřejně financované vědecké články v Evropě byly od roku 2020 volně přístupné.

Prezident rady Sander Dekker řekl: "Výzkum a inovace generují hospodářský růst, větší množství pracovních míst a poskytují řešení současných společenských výzev, to znamená silnější Evropu. Abychom dosáhli tohoto cíle, Evropa musí být co nejatraktivnější pro výzkumné pracovníky a startupy a nakonec i pro firmy, které by zde investovali své prostředky. To vše si žádá volně přístupné poznání a Open Access bude pak minulostí. "

Výsledky výzkumu financovaného z veřejných prostředků nejsou v současné době přístupné osobám mimo univerzit a vědeckých institucí. Učitelé, lékaři a podnikatelé nemají přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, které jsou pro jejich práci důležité a univerzity vždy musí platit drahé předplatné, aby získali přístup k publikacím.

Proto od roku 2020 musí být všechny vědecké publikace financované z veřejných zdrojů volně k dispozici.

Rada rovněž navrhla změnit způsob, jakým jsou vědci hodnocení, a tedy hodnotit je nejen na základě počtu publikací nebo citací, ale věnovat větší pozornost společenskému dopadu jejich práce.

Zdroj: www.thebookseller.com