Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košicích byla založena v roce 1952, ale její kořeny třeba hledat v hluboké minulosti.
Již v roce 1657 byla v Košicích založena Universitas Cassoviensis, ale technické vzdělání bylo na úroveň vysokoškolského povýšeno až v roce 1762, kdy byla rakousko-uherskou panovnicí Marií Terezií založena Hornická akademie v Banské Štiavnici. Ta poskytovala vzdělání a vyvíjela výzkumnou činnost v celém komplexu vědních oborů, od rudného hornictví po výrobu a zpracování kovových materiálů.

Zárodky technického vysokého školství v Košicích sahají do roku 1937, kdy byla Zákonem č. 170 Československé republiky zřízena Státní vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika v Košicích. S vyučováním se mělo začít již ve školním roce 1938/39, ale předválečné události po Vídeňské arbitráži přinutily přestěhovat ji nejprve do Prešova, pak do Martina, až nakonec zakotvila v Bratislavě a dala základ dnešní Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.
K skutečnému zrodu Vysoké školy technické v Košicích došlo na základě Vládního nařízení č. 30. / 1952 Sb. ze dne 8. července 1952, kterým byla tato zřízena se třemi fakultami, a to fakultou těžkého strojírenství, hornickou a hutní fakultou. V roce 1969 přibyla elektrotechnická fakulta, v roce 1976 stavební fakulta.

Významnou událostí bylo přejmenování školy na Technickou univerzitu v Košicích na základě zákona SNR ze dne 13. února 1991. V roce 1992 byla v Prešově zřízena fakulta odborných studií, která se v roce 1996 přetransformovala na dnešní fakultu výrobních technologií. V roce 1992 byla zřízena i ekonomická fakulta, čímž univerzita opustila rámec ryze technických disciplín av tomto trendu pokračovala iv roce 1998, kdy byla založena fakulta užitkových umění.
Letecká fakulta Technické univerzity v Košicích byla zřízena 1. února 2005 a je nástupcem Vojenské letecké akademie generála Milana Rastislava Štefánika v Košicích, v Evropě i ve světě renomované vzdělávací instituce, která během více než 30. let zajišťovala vysokoškolské vzdělávání pilotů a leteckého technického personálu.

Dnes na devíti fakultách TUKE studuje spolu 10 643 studentů. Z tohoto počtu studuje v denní formě 8 728 studentů - 5 293 v bakalářském, 3 435 v inženýrském a magisterském a 672 v doktorském studiu. Na TUKE pracuje více než 700 profesorů, docentů a asistentů a stejný počet výzkumných a technicko-hospodářských pracovníků.

Technická univerzita v Košicích pokrývá široké spektrum potřeb vzdělávání nejen pro region východního Slovenska, ale v mnoha oborech je jediným centrem vědy, výzkumu a vzdělávání nejen na Slovensku, ale iv středoevropském prostoru. Úzce spolupracuje s jinými univerzitami as průmyslovým zázemím regionu i celého Slovenska.
Web www.tuke.sk