Vysoká škola Danubius

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove letos vstoupila do desátého jubilejního roku své působnosti na slovenský poli vysokoškolského vzdělávání. V současnosti má tři fakulty - právnickou fakultu, fakultu sociálních studií a fakultu veřejné politiky a veřejné správy. Zároveň vysoká škola připravila a dostala akreditaci na další tři nové studijní odbory- mezinárodní vztahy, žurnalistika a anglistika a amerikanistiky, které významně rozšíří spektrum studia na Vysoké škole Danubius.
Naše vysoká škola Vám nabízí studium v ​​rámci vzdělávacích center ve více městech ČR, konkrétně ve Vrútkách av Trenčíně. Naší filozofií je poskytovat studentům kvalitní vzdělání na standardní evropské úrovni v jednotlivých regionech Slovenska, protože si uvědomujeme, že v současnosti, je finanční situace naší mládeže složitá a mnohým ve vzdělávání často brání právě enormní náklady spojené s placením ubytování a stravného mimo svého rodinného zázemí. Současné výdobytky vědy a techniky již plně umožňují aby mládež nemusela odcházet za studiem stovky kilometrů a na vysoké úrovni získávala vzdělání prostřednictvím e-learningového, distančního a externího studia.
Škola v tomto roce přichází také s nabídkou sociálního podpůrného programu, v jehož rámci přijme 10 studentů z řad sociálně odkázaných studentů na finanční pomoc, kteří budou mít u nás studium bezplatné. K získání bezplatného studia k přijímacímu pohovoru doloží požadovanou dokumentaci, seznam jejíž je zveřejněn na internetové stránce školy. Naše vysoká škola si uvědomuje, že je třeba poskytovat vzdělávání i dětem ze sociálně slabších rodin, mezi nimiž je obrovský vzdělanostní potenciál ao který náš stát zbytečně přichází.
O vysoké úrovni vzdělávání na VSD svědčí i celou řadu možností studia v zahraničí, prostřednictvím stipendijních programů jako například Erasmus. Naše škola má širokou mezinárodní spolupráci, poskytuje možnost získání dvojitých diplomů v zahraničí av rámci poskytovaných studijních oborů má tak v rámci bakalářského i magisterského studia neomezená práva v rámci akreditace vysokých škol.
VSD je vysokou školou, kde se plně akceptuje kolegiální, a vysoce profesionální přístup. Ve vzdělávacím procesu se uplatňují nejmodernější výukové metody, které jsou podporovány současnými výdobytky vědy a techniky. Náš pedagogický a akademický tým pracovníků je dostatečně zkušený a prověřený prací na mnoha slovenský, ale i zahraničních vzdělávacích institucích.
Web www.vsdanubius.sk