Zoonózy: Infekční nemoci přenosné ze zvířat na člověka

V současné době existuje více než 200 onemocnění, které jsou přenášeny ze zvířat na člověka. Klasické infekční choroby, jako je například vzteklina, mor a žlutá zimnice nebyly navzdory velkému úsilí dosud vyhubeny.

Nové onemocnění se objevují v důsledku změn globálních podmínek, jako je přelidnění, války a nedostatek potravin, které usnadňují kontakt lidí s hlodavci, toulavými zvířaty a jejich parazity. Lidé se nevědomky stávají náhodnými hostiteli, například vlivem kempování v otevřených oblastech nebo konzumací syrového nebo nedostatečně uvařeného jídla.

Takové infekce se projevují různými symptomy, které často neposkytují jasný důkaz známé nemoci. Tato vynikající kniha ZOONOSES: Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans popisuje nejčastěji se vyskytující onemocnění, které se přenášejí ze zvířat na člověka a usnadňuje identifikaci, diagnostiku a léčbu původců infekcí.

Je napsána týmem lékařů, mikrobiologů a veterinářů. Toto revidované a aktualizované vydání, pokrývá všechny aspekty epidemiologie a prevence zoonóz včetně popisu různých onemocnění.


Čtvrtá edice zahrnuje zoonózy způsobené:

1. viry, bakteriemi, houbami a parazity
2. infekcemi způsobenými kousnutím zvířete
3. infekcemi a intoxikací z potravin živočišného původu
4. přenosem původců patogenů

http://new.malecentrum.cz/9781555819255-zoonoses/