Informace pro knihovny

« » Ukázat více

Doporučená literatura

Informační zdroje

Každý knihovník má nesmírně náročnou práci, která spočívá ve správném řazení velkého množství informací, ze kterých se jen ta nejdůležitější část dostává přímo ke čenářům. Naší úlohou v tomto složitém procesu je poskytnout knihovnám adekvátní materiály z těch odborných vydavatelství, které jsou přiměřené jejím potřebám. Jde zejména o učebnice, monografie, referenční příručky a především encyklopedie. Naše aktuální nabídka obsahuje více jak 14 000 knižních titulů, které byly vybírané na základě speciálních doporučení od zástupců vydavatelství nebo na základě vlastní akvizice.
 
Doporučíme Vám ty nejlepší zdroje v zájmových oblastech a Vy můžete posoudit, které z nich nejvíc vyhovují Vašim požadavkům. Pokud si vyberete individuální cestu hledání vhodných materiálů, navštivte naši sekci „Vydavatelství“ v hlavním menu, kde si můžete najít to správné vydavatelství, které vydává literaturu, kterou přesně potřebujete.
 
Poskytujeme přístup i k e-bookům včetně doplňků (pokud je tituly obsahují), avšak zatím jen ve formě „bundle“, která je pro instituce nejekonomičtější.
 
Momentálně pracujeme i na platformě individuálního prodeje elektronických knih, o které Vás budeme v této části později informovat. Jsme však stále zastánci standardní tištěné knihy, kterou můžeme pevně držet v rukách a navíc cítit i vůni jejich stránek.
 

Hlavní referenční práce a kolekce knih

Jednou z nejúspěšnějších sbírek vůbec, které je třeba se věnovat individuálně jsou referenční díla a encyklopedie. S těmito vzácnými díly máme u nás velký úspěch, protože mnohé z nich akvizičně nakupujeme z vydavatelstev a aktivně prezentujeme během našich výstav a setkání. Předními vydavatelstvími, které vydávají taková díla jsou Elsevier, Wiley, CRC Press, Sage Publications, Springer, World Scientific a Routledge. Některé díla byly vydaná jen v počtu několika výtisků a vlastní je ty nejprestižnější knihovny a univerzity na světě. Pokud jde o zajímavé kolekce knih, ty jsou obvykle složené z více titulů v různých tématických oblastech jako „library series“ a mají ohromnou hodnotu. Na světe neexistuje žádný takový titul, který by obsahoval příspěvky od stovek průkopnických vědců a předních akademiků z různých krajin světa.
 
Obohatit fond o taková díla je nejvhodnější způsob jak uspokojit větší počet čtěnářů a jak se zároveň stát přední institucí. Pokud byste si přáli doporučit nějaké zajímavé „major reference works“ pro Vaši knihovnu, kontaktujte nás na janka@malecentrum.cz, nebo volejte na telefonní číslo +420 549 492 571.
 

Zaváděcí a flexibilní ceny

Většína našich referenčních děl, které distribuujeme je provázená štědrými zaváděcímí cenami, které jsou obvykle k dispozici před vydáním titulu a jsou platné ještě 90 dní po jeho vydání. Během roku se i my aktivně připojujeme se speciálními nabídkami na starší encyklopedie, které jsou nabízené s vynikajícími slevami.
 
Vždy se přízpůsobíme Vašim požadavkům, abyste získali takový materiál a v takovém formátu, který bude pro Vás cenově nejvstřícnější.
 

Profesionální program

Připravili jsme speciální program šitý na míru pro Vaši knihovnu, který obsahuje mnoho užitečných aktivit pro Vás a Vaše kolegy a k ničemu Vás zárověň nezavazuje. Jde o celkem jedinečný balíček výhod a podpůrných informací, které Vám ulehčí cestu k těm věcem, na které běžně nemáte čas a které jsou při Vaší práci nesmírně důležité. Nejde o standardní „masově užívaný“ systém výhod ve formě sbírání nějakých bodů a jejich následného uplatňování v podobě slev a dárečků. Jestli se chcete dozvědět, co ten náš profesionální program obsahuje a jak to vlastně funguje, napiště nám na janka@malecentrum.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 549 492 571

 
Doporučování knih do fondu knihoven od Vašich čtenářů

I prostřednictvím nás můžete získat doporučení od Vašich aktuálních nebo potenciálních čtenářů na nákup vhodné literatury do Vašeho fondu. Získání doporučení má pro knihovnu velký význam, protože si zabezpečí vyšší míru návštěvnosti díky titulům, které si chtějí čtenáři vypůjčit. Doporučení na zakoupení knih sbíráme na impulz klientů, kteří jsou zároveň našimi čtenáři nebo by jimi rádi byli. Formuláře na doporučení takových knih je možné zaslat elektronicky nebo poštou. V případě žádosti o bližší informace nás kontaktujte na janka@malecentrum.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 549 492 571.
 

Výstavy a prezentace

Naše firma má dlouhou tradici v poskytování specifických materiálů na výstavách a během prezentací přímo v knihovnách, ať už v rámci nějaké speciální příležitosti nebo jen tak v rámci zpestření běžných knihovnických služeb. Pokud byste měli zájem zatraktivnit Vaše pracovní setkání nebo jen tak zpestřit běžné pracovní dny ve Vaši knihovně v souvislosti s profesionální prezentací nebo výstavou knih, kontaktujte nás na janka@malecentrum.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 549 492 571
 

Odborné přednášky

Během roku organizujeme některé zajímavé aktivity, které se nesou v duchu odborných témat a popularizace vydavatelství. Nenechte si ujít ani jednu z nich a sledujte naši stránku www.bookwormsnest.eu. Přednášky, diskuse a setkání, které u nás pořádáme pocházejí od odborníků z praxe, z vydavatelství nebo z akademické půdy.
 

Blog

Poskytujeme perfektní platformu na odbornou diskuzi o klíčových novinkách a zajímavostech z prostředí Vaší knihovny v různých tématických oblastech.


Prezentační materiály

Využijte možnost nabídnout Vašim čtenářům katalogy, letáky, plakáty nebo různé jiné prezentační materiály, které budou přímo umístěné ve Vašich prostorách. Zvýšíte tak profesionalitu Vaší práce a čtenáři ji s radostí ocení. Kontaktujte nás na janka@malecentrum.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 549 492 571.