J. Michael Hollas - Modern Spectroscopy

Knižku Hollas - Modern Spectroscopy odporúčam každému študentovi spektroskopie a kvantovej teórie žiarenia atómov a molekúl, ako aj vedeckým pracovníkom využívajúcim v experimente optické analytické metódy. Poskytuje výborný a dobre zrozumiteľný základ stavby atómov a molekúl, procesov vedúcich k vyžarovaniu a popisu princípov metód optickej diagnostiky. Veľmi mi pomohla napríklad pri písaní dizertačnej práce ako kostra poznatkov, ktorú som doplnil obsiahlejšími titulmi, ako Molecular Spectra and Molecular Structure od Herzberga, Molecular Quantum Mechanics od Atkinsa a Fridmana, alebo Molecular Spectroscopy od Levineho. Na Modern Spectoscopy nedám dopustiť.