Molecular Biology of the Cell 6th

Najnovšie vydanie Molecular Biology of the Cell, ktoré v sebe zahŕňa jednoduchý a jasný výklad problematiky bunkovej biológie popretkávaný skvelými ilustráciami na doplnenie. Táto kniha raz bude mať čestné miesto aj v mojej knižnici.