XV. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku


Datum:01.02.2016 - 02.02.2016

Místo konání:Bratislava, Fakulta sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě, Mlynské luhy 4

Informace:Patnáctý ročník konference "Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku" se zaměří na otázky související se změnami v oblasti kvalitativního výzkumu během tohoto období. Kam se mezitím posunulo naše chápání kvalitativního výzkumu? Jak se stále širší akceptace tohoto přístupu odrazila na kvalitě výzkumů a jejich výstupů? Kdo jsou výzkumníci a výzkumnice, kteří se kvalitativnímu výzkumu věnovali před 15 lety a dnes: lze říci, že se zde vytvářejí kvalitativní výzkumná školy, které by systematicky rozvíjely určitá témata? Dochází k výměně generací? Jak se od sebe učíme, jak spolupracujeme, jak si vyměňujeme zkušenosti? Děláme dnes kvalitnější kvalitativní výzkum jako před 15 lety?

Poznámka:Celodenní dvoudenní konference


Seřazení:
Zobrazit: 10 | 15 | 25 | 50 | 100 výsledků
  1. Autor Název titulu Vydavatelství Rok Cena
Grbich C. Qualitative Data Analysis Sage Publications 2007 764 Kč
Joanna Latimer Advanced Qualitative Research for Nursing Wiley 2003 1 742 Kč
Päivi Eriksson,Anne Kovalainen Qualitative Methods in Business Research Sage Publications 2008 1 087 Kč
Klotz A. Qualitative Methods in International Relations Springer 2008 2 835 Kč
Denzin N. Strategies of Qualitative Inquiry Sage Publications 2008 1 370 Kč
Denzin N.K. The Landscape of Qualitative Research Sage Publications 2008 1 466 Kč
Berg B. L. Qualitative Research Methods for the Social Sciences Pearson 2006 1 536 Kč
Smith R. The Psychologist as Detective: An Introduction to Conducting Research in Psychology Pearson 2007 1 902 Kč
James Mahoney,Dietrich Rueschemeyer Comparative Historical Analysis in the Social Sciences Cambridge University Press 2003 2 377 Kč
Aron A. Statistics for the Behavioural and Social Sciences Pearson 2007 1 720 Kč
Clive Seale,David Silverman,Jaber F Gubrium,Giampietro Gobo Qualitative Research Practice: Concise Paperback Edition Sage Publications 2006 1 338 Kč
Alan Bryman Qualitative Research 2, 4 Volume Set Sage Publications 2007 19 879 Kč
Grawetter F.J. Research Methods for the Behavioral Sciences Cengage Learning 2008 1 866 Kč
Roger Pierce Research Methods in Politics Sage Publications 2008 983 Kč
Paul Pennings,Hans Keman,Jan Kleinnijenhuis Doing Research in Political Science: An Introduction to Comparative Methods and Statistics Sage Publications 2005 1 245 Kč
Andrew Gelman,Jeronimo Cortina A Quantitative Tour of the Social Sciences Cambridge University Press 2009 877 Kč
Charles Teddlie,Abbas Tashakkori Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences Sage Publications 2008 1 697 Kč
Keith F Punch Introduction to Research Methods in Education Sage Publications 2009 892 Kč
Susan E Noffke,Bridget Somekh The SAGE Handbook of Educational Action Research SAGE Publications 2009 3 734 Kč
Roger Pierce Research Methods in Politics Sage Publications 2008 2 676 Kč
1 2 3 4 »