Ružena Uherová - Čo vieme o vitamínoch dnes

Čo vieme o vitamínoch dnes

Ružena Uherová

ISBN: 8096873709
Vydavatelství: Malé centrum
Rok vydání: 2002
Vazba: paperback
Kategorie: handbook
Počet stran: 143
Dostupnost: Skladem

Původní cena: 138 Kč
Cena: 138 Kč
(Cena je uvedena včetně 10% DPH)

Nárok na dopravu zdarma
Přidat do wishlistu
Zpět Tisknout
Koupit
Doc. Ing. Ružena Uherová, PhD. z Katedry chémie a technológie potravín Chemickotechnologickej fakulty STU v Bratislave sa dlhoročne venovala práci pedagogickej i vedecko-výskumnej. Po úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na vtedajšej Chemickej fakulte SVŠT v odbore konzervácia potravín a technológia mäsa v roku 1963 začala tu aj pracovať. Pod vedením Prof. dr. Františka Strmisku, DrSc., odborníka v oblasti výživy, sa už ako asistentka zamerala na vitaminológiu.

V priebehu doktorandského štúdia u Prof. Ing. dr. Fridricha Gärnera, DrSc. sa venovala problematike vitamínov mlieka. Výsledky tejto práce majú v odbornej verejnosti dodnes vel'mi dobrý ohlas doma i v zahraničí.

V posledných rokoch sa spolu so svojimi spolupracovníkmi venuje aj dôsledkom deficitu vitamínov na I'udský organizmus. V rámci medzinárodného programu Tempus navštívila niektoré vitaminologické pracoviská vo Francúzsku. Za zmienku stojí aj autorkina aktívna účasť v pedagogickom procese na parížskej ĽUniversité Pierre et Marie Curie, kde predniesla poznatky z oblasti vitamínov v cereáliách.

So zvláštnym zanietením pracovala na téme "Kyselina listová a jej význam pre novorodencov a dojčatá" a to hlavne v súvislosti s problematikou deficitu tohoto vitamínu u tehotných a dojčiacich žien.

Doc. Ružena Uherová je autorkou mnohých vedeckých publikácií. Niektoré svoje poznatky popularizovala v časopisoch i v živých rozhlasových vysielaniach.

Od roku 2000 je autorka emeritnou docentkou na Fakulte chemi a potravinárskej technológie STU v Bratislave.


Viz také
« »