Fridrich Görner - Aplikovaná mikrobiológia požívatín

Aplikovaná mikrobiológia požívatín

Fridrich Görner

ISBN: 8096706497
Vydavatelství: Malé Centrum
Rok vydání: 2005
Vazba: paperback
Kategorie: textbook
Počet stran: 528
Dostupnost: Skladem

Původní cena: 553 Kč
Cena: 553 Kč
(Cena je uvedena včetně 10% DPH)

Nárok na dopravu zdarma
Přidat do wishlistu
Zpět Tisknout
Koupit
Toto dielo je príspevkom k riešeniu úlohy štátneho programu výskumu a vývoja s názvom" Výživa a zdravie vo výchove a vzdelávaní".

Mikrobiológia požívatín sa v posledných rokoch rýchlo rozvíja najmä v dôsledku nových technologických procesov, hospodárskych zmien, rastu výrobných jednotiek, medzinárodného obchodu a rozvoja samoobslužných potravinárskych predajní. Na jednej strane nadväzuje na poznatky technickej fermentačnej technológie a na druhej na mikrobiológiu humánnej a veterinárnej medicíny ako aj na mikrobiológiu vonkajšieho prostredia človeka.

V publikácii sa zainteresovaný čitateľ ako aj čitateľ študujúci potravinárske technológie na príslušných vedecko-pedagogických pracoviskách oboznámi so všeobecnými vlastnosťami mikroorganizmov prichádzajúcich do úvahy v potravinárstve. Oboznámi sa s mikroorganizmami a ich významom pri výrobe a kontrole požívatín všeobecne a špeciálne aj z hľadiska jednotlivých potravinárskych výrobných odvetví. Získa informácie o možnostiach a mechanizmoch mikrobiálneho kazenia poživatín a tiež aj o nebezpečenstvách vyplývajúcich z možnosti prenosu choroboplodných mikroorganizmov z ich prameňa na človeka. Na zamedzenie tohto prenosu sa z mikrobiologického hľadiska pojednáva o pasterizácii, sterilizácii, ultrapasterizácii a iných technologických pochodoch predlžujúcich trvanlivosť poživatín a slúžiacich na zabezpečenie ich hygienickej bezchybnosti a zdravotnej neškodnosti.


Viz také