Malé centrum
Malé Centrum
Kotlářská 2 (PřF MU), 611 37  Brno
tel.: 549 492 571, 549 497 957
fax: 549 492 680
mcentrum@sci.muni.cz

VĚDECKÁ KNIHA 2005


Datum:13.04.2005 - 14.04.2005
Místo konání:Hudobno-jazyková študovňa Univerzitnej knižnice UMB, Tajovského 51, 1. poschodie
Poznámka:
Informace: