Centrum vedecko-technických informácií

Centrum vědecko-technických informací SR (CVTI SR) je jako přímo řízená organizace Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu ČR národním informačním centrem pro vědu, techniku, inovace a vzdělávání. Jeho součástí je specializovaná vědecká knihovna České republiky. Koordinuje činnost a zajišťuje provoz interdisciplinárních výzkumně-vývojových center a národních infrastruktur pro výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání.
Web www.cvtisr.sk