Akademie múzických umění

Akademie múzických umění v Praze (AMU) je česká veřejná vysoká škola, na které se vyučují obory spjaté s divadlem, filmem, hudbou a tancem. AMU byla založena v říjnu roku 1945 dekretem č. 127 "o zřízení vysoké školy Akademie musických umění v Praze". Prvním akademickým rokem se stal rok 1946/1947.

V současnosti pod AMU patří tři fakulty, galerie AMU (GAMU), nakladatelství AMU (NAMU), Divadlo DISK, Studio FAMU, studio TON, koleje a další ubytovací a účelová zařízení.
Web www.amu.cz