Univerzita Palackého v Olomouci

Novodobé dějiny Univerzity Palackého se nesou ve znamení dynamického rozvoje. Univerzita má nyní osm fakult, což je nejvyšší počet v její historii: Cyrilometodějskou teologickou fakultu, Lékařskou fakultu, Filozofickou fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Pedagogickou fakultu, Fakultu tělesné kultury, Právnickou fakultu a Fakultu zdravotnických věd. Počet studentů se vyšplhal až k číslu 23 000. Probíhá intenzivní výstavba nových budov, instaluje se moderní zařízení do laboratoří i učeben a funguje intenzivní spolupráce s univerzitami po celém světě na poli vědeckých výzkumů i při výměně studentů. Vznikají nová výzkumná centra a dochází ke stále intenzivnějšímu propojování vědeckého výzkumu s praxí.

Díky finanční podpoře z Evropské unie olomoucké vysoké učení buduje od roku 2011 pět vědeckovýzkumných areálů (projekty Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů, Výzkumně vzdělávací areál PdF UP v Olomouci, Rozvoj infrastruktury pro výzkum a vývoj na LF UP, Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje). Na konci roku 2012 pak byly posledně dva jmenované objekty stavebně dokončeny. Za evropské podpory vzniká také Pevnost poznání jako interaktivní návštěvnické centrum, které hodlá zábavnou formou přilákat zejména děti a mládež k přírodovědným a společenským naukám.

Vědci univerzity z nejrůznějších oborů, ale i studenti získávají každým rokem mnohá prestižní ocenění za vědeckou činnost. Univerzita je také partnerem nebo organizátorem množství kulturních akcí, prestiž si získaly zejména filmové festivaly Academia Film Olomouc a Přehlídka animovaného filmu. Intenzivní čerpání prostředků EU slibuje, že i v dalších letech bude rozvoj univerzity úspěšně pokračovat.
Web www.upol.cz