Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha otevřela své dveře prvním studentům v roce 2001. Od té doby těmito dveřmi prošlo již 9000 absolventů bakalářských, magisterských a doktorských oborů, a to v Praze, Plzni, Liberci či v Hradci Králové. V posledních letech přijímá univerzita do prvních ročníků přibližně 2000 studentů, což ji řadí mezi nejrychleji rostoucí soukromé vysoké školy v České republice. Univerzita v současné době poskytuje vzdělání 5300 studentům a nabízí obory, které jsou vyučovány jak v českém, tak anglickém jazyce.

Kromě vysokého standardu akademické výuky nabízí Metropolitní univerzita Praha svým studentům také četné doprovodné programy v rámci jednotlivých kateder či výzkumných center. Jedná se zejména o mezinárodní konference a kulaté stoly s významnými českými i zahraničními odborníky.

Metropolitní univerzita Praha je vyhledávaným akademickým a studentským centrem pro studenty z celého světa. Právě mezinárodní rozměr ji vyzdvihl na pomyslný první stupínek mezi soukromými vysokými školami. O tom všem svědčí neustále narůstající počet partnerských univerzit po celém světě, zahraniční studenti více než 69 zemí světa, rozvíjející se program Erasmus+, nabídka zahraničních stáží pro absolventy a v neposlední řadě programy Double Degree, které umožňují našim studentům studovat rok na partnerské zahraniční univerzitě a získat tak po ukončení studia diplom obou univerzit.
Web www.mup.cz