Ústredie ľudovej umeleckej výroby

ÚĽUV plní funkci celostátního dokumentačního a informačního centra lidové umělecké výroby a zároveň Muzea lidové umělecké výroby - otevřeného depozitáře ÚĽUV. Ve své činnosti integruje aktivity vedoucí
k zachování a rozvíjení tradičních řemesel a lidové umělecké výroby
v současných podmínkách. V tomto smyslu spolupracuje se všemi zájemci, podporovateli, propagátory a výrobci, rozvíjejícími lidovou uměleckou výrobu.
Web www.uluv.sk