Bankovní Institut Vysoká škola

Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ) je moderní soukromá vysoká škola, která nabízí vzdělání a výzkum na nejvyšší úrovni. Každý den se více než 150 vysokoškolských pedagogů a 4000 studentů podílí na budování špičkového pedagogicko výzkumného centra.

Je orientována nejen na studenty z České republiky, ale studuje zde i mnoho zahraničních studentů.  

Je členem  Česko-německé obchodní a průmyslové komory, České společnosti ekonomické, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR a dalších profesních organizací.

BIVŠ se řadí k vysokoškolským institucím, které se ve své činnosti nezaměřují pouze na výuku, ale věnuje velkou pozornost i rozvíjení vědy a výzkumu. Vychází přitom ze zkušenosti, že nemůže být špičkového vysokoškolského vzdělávání v jakémkoli oboru, není-li spjato s hledáním nových přístupů a poznatků v dané disciplíně. Nerozhoduje přitom, zda se jedná o disciplínu řadící se do oboru základního výzkumu nebo obor aplikovaný. Pro vysokoškolského učitele je potřeba vědeckovýzkumné činnosti dána nezbytností udržovat vlastní vysokou odbornost, absorbovat nové podněty svého oboru a také k nim přispívat. V neposlední řadě je to právě tato schopnost vytvářet nové poznání, která je základem jeho prestiže mezi studenty a přenáší se i na celou instituci, na které pedagog působí.

Pracovníci vysoké školy se v celé její historii podíleli na řadě evropských projektů, které přispěly např. k aplikaci evropských norem platebního styku do českých poměrů, posílení evropského rozměru vzdělávání bankovních odborníků a odborníků pro kapitálový trh, ale i zdánlivě tak odtažitých témat, jako je posílení schopnosti nezaměstnaných najít si odpovídající práci.
Web www.bivs.cz