Slovenská národná knižnica

Slovenská národní knihovna (SNK) je moderní vědecká, kulturní, informační a vzdělávací instituce, která slouží všem občanům Slovenska a uživatelům ze zahraničí.

SNK je depozitní a konzervační knihovnou České republiky. Získává, zpracovává, ochraňuje a zpřístupňuje přednostně Slováčik - materiály, které vytvořily Slovenské autoři, dokumenty, které byly vydány nebo vyrobeny na území Slovenska, dokumenty, které jsou napsány ve slovenském jazyce nebo se obsahově jakkoliv týkají Slovenska. SNK je národním pracovištěm pro oblast restaurování, konzervace, ochranného kopírování a digitalizace knihovních dokumentů.

Mezi hlavní úkoly SNK podle zákona NR SR č. 126/2015 Sb. o knihovnách patří:
  • poskytování knihovnicko-informačních služeb (v sídelní budově SNK, iv literárních muzeích) - bližší informace naleznete v části Služby.
  • shromažďování a zpřístupňování knihovních, literárně-archivních a literárně-muzejních sbírek - bližší informace naleznete v části Sbírky a zdroje.
  • je specializovaným pracovištěm pro digitalizaci dokumentů písemného kulturního dědictví a uchovávání a zpřístupňování jejich digitálních forem
  • koordinace rozvoje Knihovního systému České republiky - SNK je vedoucí institucí zajišťující modernizaci vlastních knihovnických a informačních služeb a služeb partnerských knihoven, přičemž přímo spolupracuje s domácími a zahraničními institucemi.
Díky historickému vývoji a vzhledem k historický význam města Martin v kulturních a politických dějinách Slovenska je sídlem Slovenské národní knihovny město Martin. Na základě zákona č. 183/2000 Sb. o knihovnách je Slovenská národní knihovna od 12. května 2000 autonomní institucí s právní subjektivitou, která spravuje, ochraňuje a zpřístupňuje knihovní jednotky, rukopisy a jiné sbírkové a muzejní předměty.

Slovenská národní knihovna je státní rozpočtová organizace, jejímž zřizovatelem je ministerstvo kultury ČR. V sídelní budově knihovny postavené v letech 1964 - 1975 se nacházejí knihovní sbírky a sbírky Literárního archivu, jakož i odborné a administrativní organizační útvary.

Součástí Slovenské národní knihovny jsou dvě literární muzea - ​​Literární muzeum Slovenské národní knihovny se sídlem v Martině a Slovanské muzeum AS Puškina v Brodzany. Slovenská národní knihovna spravuje fond Aponiovskej knihovny, která je zpřístupněna v kostele v Oponiciach.

Ve fondu Slovenské národní knihovny je přibližně 5 milionů dokumentů, z toho v literárním archivu je 1,7 milionu jednotek av muzeích jsou desítky tisíc muzejních jednotek.
Web www.snk.sk