Univerzitná knižnica v Bratislave

Univerzitní knihovna v Bratislavě (UKB) je nejstarší a největší vědecká knihovna v České republice. Vznikla v roce 1919 jako Knihovna Univerzity Komenského. Souběžně se svým akademickým posláním plnila do roku 1954 funkci národní knihovny. Již v roce svého vzniku získala právo na povinný výtisk knih a periodik z území Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vědeckou knihovnou sloužící široké veřejnosti. Ponechala si však název Univerzitní knihovna, protože vyjadřuje její historii, širokou profilaci fondu i uživatelského zázemí; pod tímto názvem se stala známou v zahraničí. Z klasické knihovny se postupně přetvořila na moderní knihovnicko-informační instituci.

Koncem roku 2013 fond UKB obsahoval v souhrnu 2,650 tis. knihovních jednotek. Obsahovou a typologickou skladbu knihovního fondu vytvářejí tyto složky:

Slovenská literatura - V relativní úplnosti je zastoupena novější literatura a tisk získaná rámci povinného výtisku. Unikátní je zejména produkce z období 1919 / 1920-39, kdy knihovna dostávala povinný výtisk jako jediná na Slovensku. Z domácí i zahraniční slovenské literatury a tisku se od roku 1920 buduje konzervační fond.

Zahraniční literatura - V současnosti ho tvoří literatura z oborů společenských věd v širokém chápání, přírodních věd, jejich hraničních a průnikových disciplín a dokumenty univerzálního charakteru se zvláštním přihlédnutím k sekundární informační prameny. Nabývá se literatura ve světových jazycích, v slovanských jazycích a dalších evropských jazycích. Ze současného ročního přírůstku fondu (30 tis. Kn. J.) Zahraniční literatura tvoří kolem 35%. Vedle klasických tištěných dokumentech se nabývají i audiovizuální a elektronické dokumenty (CD ROM, DVD).
Web www.ulib.sk