Alpha medical, s.r.o.

Alpha medical, s. r. o., je jediným privátním zařízením na Slovensku, které pod jednou střechou poskytuje všechny služby laboratorní medicíny - klinickou biochemii, hematologii, transfuziologie, imunologii, alergologii, klinickou mikrobiologii, patologickou anatomii a lékařskou genetiku.

Velkokapacitní laboratorní centra integrující všechny obory laboratorní medicíny jsou schopny komplexně obsloužit všech ambulantních lékařů a lůžkové zařízení ve spádu a malé, nízko nákladové, satelitní laboratoře poskytují lékařům v rámci logistického zabezpečení spádové oblasti urgentní analýzy a předanalytické zpracování biologického materiálu před jeho odvozem a analytickým zpracováním v centru. Satelitní laboratoře jsou organizovány v klastry kolem centra a vytvářeny podle potřeby či zájmu lékařů tak, aby dokázaly obsloužit nemocnice, polikliniky nebo spády do velikosti jedné hodiny sběrných času.

Jedná se o nový koncept, kdy dosavadní systém byl charakterizován odděleným provozováním jednotlivých medicínských laboratorních disciplín, tedy vytvářením nízko obratových laboratoří, vzájemně nesouvisejících a nepropojených. Centra slučují všechny obory "pod jednu střechu", a při zachování jejich specifik a specializace, no unifikací a univerzálností jednotlivých pracovních činností a pozic vytvářejí v rámci velkých zpracovávaných objemů značný prostor na nákladové vůdcovství.

Laboratořím Alpha medical a.s. v Ružomberku se v červnu 2006, jako prvním na Slovensku, podařilo akreditovat podle mezinárodní normy kvality pro medicínské laboratoře EN ISO 15: 189.

Akreditace je zásadním ukazatelem kvality laboratoří a kromě ceny za vyšetření tak vytváří ucelený rámec, na jehož základě by měli zdravotní pojišťovny řídit svou nákupní politiku, t. j. preferovat akreditované a tedy kvalitní laboratoře se sníženou cenou za vyšetření.
Web www.alphamedical.sk