Katolícka univerzita v Ružomberku

Na Slovensku byly vytvořeny podmínky pro vznik KU až po sametové revoluci v roce 1989, kdy se slovenský biskupové snažili vytvořit pedagogickou fakultu, která by připravovala katolických učitelů. Zakládací listina Pedagogického institutu sv. Ondřeje v Ružomberku byla podepsána 29. června 1995 v Dolní Krupé, jehož ředitelem se stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.

V roce 1996 Akademický senát Trnavské univerzity kreovať katechetické-pedagogickou fakultu sv. Ondřeje TU (KPF) transformací z Pedagogického institutu sv. Ondřeje. V roce 1997 byla KPF začleněna do Žilinské univerzity a její statut, s právy církevního dohledu stejnými jako platí pro teologické fakulty, byl zaregistrován na MŠMT. Děkany KPF byli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavel Kluvánek, CSc. (1999-2000).

Později na bázi KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 ze dne 10. května 2000 o zřízení Katolické univerzity v Ružomberku (tak zní úplný název) určil vznik KU k 1. červenci 2000 se dvěma fakultami: Pedagogické fakulty KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU se sídlem v Košicích byla zřízena 1. července 2003, čtvrtá fakulta KU - Fakulta zdravotnictví KU zahájila svou činnost 1. července 2005. Zákon 167/2000 sice zřídil KU jako nenárodní vysokou školu, ale Zákonem NR SR 131/2002 o vysokých školách se KU stala veřejnou vysokou školou s konfesijným charakterem od 1. dubna 2002.

Prvním rektorem Katolické univerzity v Ružomberku byl matematik prof. RNDr. Pavel Kluvánek, CSc. (7/2000 - 10/2001), jeho nástupcem fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 - 6/2004), třetím rektorem byl hudební vědec prof. PhDr. Boris Banaras, CSc. (7/2004 - 6/2008) čtvrtým teolog a žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 - 6/2012, 7/2012 -5/2014), v současném období univerzitu vede teolog Mons. prof. ThDr. Jozef Jařab, PhD. (6/2014).

Na čtyřech fakultách Katolické univerzity v Ružomberku (filozofické, pedagogické, teologické a fakultě zdravotnictví) v akademickém roce 2012/2013 studuje 7 037 studentů, 4 528 v denní a 2 509 v externí formě studia, včetně 401 doktorandů.
 
Univerzita je od roku 2004 přidruženým a od roku 2010 řádným členem International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 řádným členem Fédération des universités catholiques Européennes. Podle rankingu Kybernetics Lab španělského Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 12 nejvyhledávanější univerzita na Slovensku, podle rankingu 4 International Colleges & Universities je 12 nejvyhledávanější slovenská univerzita. Akademická rankingové a ratingová agentura (ARRA) konstatovala, že KU v roce 2010 překonala více než čtyřnásobně celorepublikový průměr růstu indikátorů kvality Slovenské univerzit. Dosáhla hodnocení 41,5 bodu, což je zlepšení o 5,3 bodu oproti loňskému roku. Srovnatelné kontinuální zvyšování indikátorů kvality v meziročním srovnání nedosáhla žádná z hodnocených Slovenská vysokých škol.

V posledním zveřejněném žebříčku World Academies Rank se KU umístila na sedmém místě z 33 hodnocených Slovenská vysokých škol. V globálním rankingové žebříčku se zařadila v jeho první polovině na 3 807 místě z 9 805 vysokých škol a univerzit z celého světa, v konkurenci 2 450 hodnocených evropských vysokých škol dosáhla 929 místo.
Web www.ku.sk