Paneurópska vysoká škola‎

Panevropská vysoká škola (PEVŠ) byla založena v roce 2004 jako soukromá vysoká škola s původním názvem Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roku 2010/2011 nese dnešní jméno.

PEVŠ je moderní pedagogická a vědecko-výzkumná instituce, která se hlásí k Humboldtově myšlence vysokoškolského vzdělávání spočívajícího na nejnovějších poznatcích vědy a výzkumu.

Panevropská vysoká škola rozvíjí kreativitu, podporuje moderní řešení. Její studenti se ve svých oborech stávají kompetentními odborníky a vzdělanci.

Škola disponuje moderním materiálním a technickým vybavením. Na Tomášikovo ulici v Bratislavě sídlí rektorát a Fakulta práva. Fakulta ekonomie a podnikání, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychologie sídlí na Tematínska ulici a na Nevädzova ulici se nachází Mediální centrum vybavené špičkovou technikou.

Panevropská vysoká škola prosazuje rozvoj mezinárodní spolupráce s prestižními zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi. Podporuje stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, vědeckých pracovníků, pedagogů a studentů se světem. Škola je členem čtyř světových uskupení univerzit a má partnerství s dalšími dvaceti univerzitami.

Panevropská vysoká škola věnuje pozornost i mimoškolním aktivitám studentů. Na půdě školy aktivně působí Studentský klub PEVŠ.
Web www.paneurouni.com