Slovenská zdravotnícka univerzita

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě (SZU) je hrdým pokračovatelem tradice vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti specializačního studia a celoživotního učení na Slovensku.

Už 1.5.1953 je v Trenčíně zřízen Slovenský ústav pro doškolování lékařů, který do 30.6.1966 začíná kreovať začátky vzdělávání zdravotnických pracovníků. Po výstavbě nové budovy v Bratislavě se 1.7.1966 ústav přestěhoval do hlavního města s novým názvem - Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Bratislavě, pod kterým působil až do roku 1991. Právě v jeho polovině, 1.7.1991 je přejmenován na Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, Bratislava. Obsah a forma studia reagovaly na potřeby a požadavky praxe, s čím ruku v ruce přišla poslední změna v názvu: 1.11.1998 se Institut mění na Slovensku postgraduální akademii medicíny v Bratislavě

Zákonem Národní rady Slovenské republiky č. 401/2002 Z.z. o zřízení SZU, vzniká 1. září 2002, Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě jako státní vysoká škola univerzitního typu.

Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislavě je jedinou zdravotnickou univerzitou na Slovensku, která je monotematicky věnována vzdělávání ve zdravotnictví ve všech třech stupních vysokoškolského vzdělávání a současně je jedinou institucí v ČR, která pod různými názvy od roku 1953 komplexně zajišťuje vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Slovenská zdravotnická univerzita je státní vysoká škola univerzitního typu působící v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR a má čtyři fakulty:
  •     Fakulta ošetřovatelství a zdravotnických odborných studií
  •     Lékařská fakulta
  •     Fakulta veřejného zdravotnictví
  •     Fakulta zdravotnictví
Na Slovenské zdravotnické univerzitě je rozvinutá vědeckovýzkumná základna, kterou tvoří univerzitní ústavy SZU, organizačně spadající pod jednotlivé fakulty SZU.

Slovenská zdravotnická univerzita působí v duchu ústavy světových univerzit Magna Charta Universitatum, v duchu hodnot demokracie, humanismu, tolerance, působí jako apolitická instituce. Vede studenty k dodržování zásad Hippokratova přísahy ak ochraně života a zdraví od početí po důstojnou přirozenou smrt.
Web www.szu.sk