Trnavská univerzita v Trnave

Historická Trnavská univerzita (TU) je jedna z nejstarších univerzit na Slovensku. Trnavská univerzita byla založena v roce 1635 kardinálem Petrem Pazman. Měla 4 fakulty: filozofickou, teologickou, právnickou a lékařskou. Univerzita se stala známou i díky hvězdárně, kterou založil rektor František Borgia Kéri, univerzitní knihovnou, tiskárnou a zahradami. Historická Trnavská univerzita působila v Trnavě 142 let. V roce 1777 byla vysídlena do Budína, do centra Uherska.

Slovenská národní rada obnovila k 25.3.1992 Trnavskou univerzitu zákonem č. 191/1992 a znovu otevřela k 1.7.1992. Akademický senát ZDE zřídil 1.9.1992 Fakultu humanistiky (FH) a Pedagogickou fakultu (PdF). Fakulta ošetřovatelství a sociální práce (FOSP) byla založena v roce 1994. V roce 1998 se změnil název této fakulty na Fakultu zdravotnictví a sociální práce. Pedagogický Institut sv. Ondřeje v Ružomberku stal se součástí TU, ze kterého vznikla ve školním roce 1996/97 katechetické-pedagogická fakulta sv. Ondřeje. Tato fakulta přešla od 1.11.1997 do svazku Žilinské univerzity v Žilině. Teologický Institut sv. Aloise SJ (zřízený rektorem ZDE 1.9.1994) stal se součástí TU, ze kterého byla 23.10.1997 zřízena Teologická fakulta TU se sídlem v Bratislavě. 1.10.1998 byla zřízena Právnická fakulta ZDE. První rektor znovu zřízené ZDE byl prof. RNDr. Anton Hajduk, DrSc. (15.5.1992-21.10.1996). Nynějším rektorem je prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD ..

Trnavská univerzita se hlásí k principům Velké Charty evropských univerzit, které obhajují pro univerzity jejich plnou nezávislost na politické a ekonomické moci, jejich svobodu provádět výzkum a vyučovat. Trnavská univerzita obhajuje křesťanské principy, chce chránit morální a duchovní hodnoty, vychovávat v duchu ekumenismu, spolupracovat s univerzitami, výchovnými a vědeckými ústavy v České republice av zahraničí. Trnavská univerzita navázala kontakty nejen s univerzitami v ČR, ale i s 13 univerzitami v zahraničí (v České republice, Německu, Velké Británii, Itálii, Švédsku, USA, Polsku, Maďarsku) se kterými se vyvinula spolupráce na dobré úrovni.
Web www.truni.sk