Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě byla zřízena na základě zákona NR SR č.201 / 1997 Sb, který vstoupil v platnost 1. srpna 1997. Posláním UCM v Trnavě je v duchu křesťanských a národních ideálů av souladu s demokratickými zásadami vychovávat kvalifikované odborníky, kteří budou schopni úspěšně rozvíjet slovenskou kulturu, vědu a vzdělanost v kontextu evropského a světového kulturního dědictví.

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje si klade za cíl být moderní výchovně vzdělávací institucí, která poskytne studentovi dostatek prostoru jednak ve filozofické a umělecké sféře, tak v oblasti nejnovějších poznatků přírodovědných a matematických disciplín av oblasti biotechnologií.
Web www.ucm.sk