Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

UPJŠ vznikla v roce 1959 jako druhá klasická univerzita na Slovensku. V současnosti má univerzita pět fakult.

Na univerzitě se realizují všechny tři stupně vysokoškolského vzdělávání, tj bakalářské, magisterské, resp. doktorské a doktorské studium. Bakalářské a magisterské studium je organizováno jako prezenční studium. Připravuje se však zavedení distanční formy a kombinované formy výuky (na Přírodovědecké fakultě). Edukační proces se realizuje v jazyce slovenském, pro zahraniční studenty v jazyce anglickém.

Univerzita se zaměřuje na kvalitní vědecký výzkum, na jehož základě uskutečňuje vysokoškolské vzdělávání. V některých oborech výzkumné činnosti dosahuje univerzita evropskou úroveň.

Univerzita má bohatou mezinárodní spolupráci s akademickými institucemi téměř všech kontinentů.
Web www.upjs.sk