Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Základní kámen vojenské vysoké školy v Liptovském Mikuláši byl symbolicky položen před čtyřiceti lety a škola za toto období vychovala a připravila tisíce mladých lidí, budoucích důstojníků - profesionálů pro ozbrojené síly, kteří jsou v souladu s vojenskou přísahou připraveni "... bránit svobodu, nezávislost , svrchovanost, územní celistvost České republiky a nedotknutelnost jejích hranic "a na to jsou„...připraveni vynaložit všechny své síly a schopnosti a nasadit i svůj život".
 
Chronologie vývoje vojenské vysoké školy v Liptovském Mikuláši od svého vzniku po současnost:

Vysoká vojenská technická škola Československo-sovětského přátelství
(1973 - 1993)
(Rozkaz prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972)

Vojenská akademie (1993 - 2004)
(Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 185 z 15.7.1993)

Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika (2004)
(Zákon Národní rady Slovenské republiky č. 455/2004 Sb. ze dne 30. června 2004)

Zákonem NR SR č. 455/2004 byla zřízena Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika, jak státní vysoká škola a Národní akademie obrany maršála Andreje Hadika, jako vzdělávací a výcvikové centrum. V procesu transformace resortu obrany a národního systému vojenského vzdělávání a výcviku byla provedena integrace poslání institucí v Liptovském Mikuláši a na základě zákona Národní rady Slovenské republiky č. 144/2008 ze dne 1. dubna 2008 byla Národní akademie obrany maršála Andreje Hadika k 31. srpnu 2008 zrušena.

Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika je státní vysokou školou. Sídlem akademie je Liptovský Mikuláš, Slovenská republika.

Statutárním orgánem Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika je rektor, který akademii řídí, a jedná jejím jménem.

Rektora jmenuje prezident České republiky na návrh ministra obrany České republiky, po vyjádření Akademického senátu Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika.

Rektor odpovídá za svou činnost ministru obrany České republiky a akademického senátu Akademie ozbrojených sil generála Milana Rastislava Štefánika.
Web www.aos.sk