Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislavě je nejstarší a největší slovenská univerzita. Vznikla v roce 1919 a měla mimořádný význam pro rozvoj vzdělanosti, vědy a kultury na Slovensku. Ve své době byla první vysokou školou na území Slovenska, která poskytovala možnost získat nejvyšší vzdělání ve slovenském jazyce. Od svého vzniku zaujímá přední místo v slovenský systému vysokoškolského vzdělávání a stala se mezinárodně uznávaným centrem vědy a výzkumu. Jako nejkomplexnější vybudována univerzita klasického typu v České republice si uchovává postavení národní univerzity.

Univerzita Komenského má třináct fakult a více než dvacet pedagogických, vědeckých a jiných pracovišť a účelových zařízení. Na fakultách univerzity studuje na všech stupních a formách studia ročně více než 28 000 studentů (z nich v denní formě studia 21 000 studentů) a téměř 1900 zahraničních studentů ze 80 zemí světa. Každoročně přijímá Univerzita Komenského do prvních ročníků studia téměř 7000 nových studentů, kteří si mohou vybrat z nabídky přibližně 1300 studijních programů.
Web www.uniba.sk