European School of Business & Manag.

European School of Business & Management SE je mezinárodní škola nabízející prestižní studium MBA postavené na Oxfordském systému výuky, který je zaměřen převážně na rozvoj logických schopností a dovedností a jejich demonstraci v reálném životě a praxi. Studium probíhá v češtině, v délce 1 roku, online formou v kombinaci s interaktivními workshopy.  Sestavte si vlastní studijní program a studujte opravdu to, co Vás zajímá a baví.
Web www.esbm.cz