Literary time and space in fiction


Datum:02.04.2014 - 02.04.2014

Místo konání:Bratislava, Bookworm´s Nest

Informace:Pozvánka na prednášku od Prof. PhDr Nataliya Panasenko, DrSc. (Katedra jazykovej komunikácie, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave).

Poznámka:11:30